Temple Gods

Matzu

Kuan Yin Guanyin Buddhism Ta Hsiung Treasure Taiwan

1950s

1958 Hsinchu

top